Neden güçlendirme yapılmalıdır?
Yapıların mevcut dayanım değerleri güvenli bölgede kalmak için gerekli değerlerin altında kaldığı için güçlendirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Güçlendirme projesi nasıl ve kim tarafından çıkarılır ?
Güçlendirme projesi İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanır. İnşaat mühendisleri mevcut yapının taşıyıcı sistemi bilgisayar ortamında statik açıdan çözer ve güvenli değerlere ulaşması için gerekli çalışmaları yapar bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan proje güçlendirme çalışmaları kapsamında uygulanır.