Bordo İnşaat çalışanları ve yaşattığı değerleri ile bir bütündür. En başta gelen sorumluluğumuz, müşterilerimize üstün kaltede hizmet sunmaktır. 

Ürünlerimizi, kullanım amacına ve güvenilirlik, kalite ve etkinlik açısından risk oluşturmayacak şekilde imal etmek amacıyla uygun bir Kalite Güvence Sistemi uygular ve sistemimizi sürekli iyileştiririz. Bu hedefe ulaşılmasını bir yönetim sorumluluğu olarak kabul eder, tüm çalışanlarımızın ve tedarikçilerimizin sisteme katılımını sağlarız.

Kalite Politikamızın tüm çalışanlarımıza benimsetilmesi ve Kalite Sistemimizle ilgili kavram ve prensiplerin iyi anlaşılması için sürekli ve planlı eğitim yaparız.

Güncel teknolojileri, tüm süreç ve uygulamalarımızda kullanmak ve çalışanlarımızı sürekli geliştirerek koyduğumuz yüksek standarttaki hedeflerimize en uygun zaman maliyet ve kalitede ulaşılmasını sağlamak.

Ticari faaliyette bulunduğumuz her alanda, müşterilerimizin beklentisi doğrultusunda ve değer verdiği kalite standartlarına uymak.

Yatırım ve faaliyetlerimizde, tüm paydaşlarımızın kazanımlarını en üst düzeyde gerçekleştirirken Sosyal Sorumluluk ilkesinin gereklerine uygun davranmak ve aynı zamanda toplumsal fayda sağlamayı da hedeflemek.

Bizim politikamız ürünlerimizin alım gücünü arttırmak için, az kar ve uygun maliyette müşteriye sunmaktır.